Berita IAI

Pengumuman Hasil Ujian Certified In Accounting Finance And Business (CAFB) Periode: Februari 2023

28 Maret 2023 - Pengumuman Kelulusan Ujian


Terima kasih kami ucapkan atas keikutsertaan Bapak/Ibu pada ujian Certified in Accounting Finance and Business (CAFB) yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Februari 2023.

Berdasarkan Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI Nomor: KEP-223/SK/DSAP/IAI/III/2023, kelulusan yang ditetapkan IAI bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Bersama ini kami sampaikan hasil ujian CAFB, Bapak/Ibu dinyatakan LULUS:

Subjek Ujian Asurans & Sistem Informasi

NO

NO. PESERTA

NO. ANGGOTA

KETERANGAN

1

FB/2022/605

28000803

LULUS

 

Subjek Ujian Bisnis & Ekonomi

NO

NO. PESERTA

NO. ANGGOTA

KETERANGAN

1

FB/2022/605

28000803

LULUS

2

FB/2022/566

28000734

LULUS

 

Subjek Ujian Manajemen Keuangan

NO

NO. PESERTA

NO. ANGGOTA

KETERANGAN

1

FB/2022/561

28000624

LULUS

 

Subjek Ujian Akuntansi Keuangan (IBIK BOGOR)

NO

NO. PESERTA

NO. ANGGOTA

KETERANGAN

1

FB/2023/835

31.020.397

LULUS

2

FB/2023/878

31.020.302

LULUS

3

FB/2023/916

31.020.232

LULUS

4

FB/2023/1065

31.020.276

LULUS

5

FB/2023/904

31.020.340

LULUS

6

FB/2023/1015

31.020.352

LULUS

7

FB/2023/960

31.020.318

LULUS

8

FB/2023/887

31.020.292

LULUS

9

FB/2023/848

31.020.185

LULUS

10

FB/2023/1017

31.020.249

LULUS

11

FB/2023/1034

31.020.273

LULUS

12

FB/2023/847

31.020.272

LULUS

13

FB/2023/1004

31.020.228

LULUS

14

FB/2023/893

31.020.296

LULUS

15

FB/2023/899

31.020.226

LULUS

16

FB/2023/1014

31.020.260

LULUS

17

FB/2023/987

31.020.262

LULUS

18

FB/2023/884

31.020.309

LULUS

19

FB/2023/868

31.020.406

LULUS

20

FB/2023/865

31.020.326

LULUS

21

FB/2023/907

31.020.298

LULUS

22

FB/2023/942

31.020.184

LULUS

23

FB/2023/1019

31.020.282

LULUS

24

FB/2023/863

31.020.191

LULUS

25

FB/2023/957

31.020.248

LULUS

26

FB/2023/1041

31.020.280

LULUS

27

FB/2023/937

31.020.301

LULUS

28

FB/2023/980

31.020.362

LULUS

29

FB/2023/839

31.020.287

LULUS

30

FB/2023/936

31.020.316

LULUS

31

FB/2023/882

31.020.215

LULUS

32

FB/2023/871

31.020.203

LULUS

33

FB/2023/888

31.020.394

LULUS

34

FB/2023/919

31.020.227

LULUS

35

FB/2023/849

31.020.391

LULUS

36

FB/2023/840

31.020.395

LULUS

37

FB/2023/892

31.020.187

LULUS

38

FB/2023/926

31.020.335

LULUS

39

FB/2023/843

31.020.317

LULUS

40

FB/2023/880

31.020.295

LULUS

41

FB/2023/906

31.020.402

LULUS

42

FB/2023/1016

31.020.385

LULUS

43

FB/2023/908

31.020.233

LULUS

44

FB/2023/869

31.020.408

LULUS

45

FB/2023/864

31.020.343

LULUS

46

FB/2023/889

31.020.204

LULUS

47

FB/2023/995

31.020.221

LULUS

48

FB/2023/894

31.020.177

LULUS

49

FB/2023/905

31.020.207

LULUS

50

FB/2023/1008

31.020.285

LULUS

51

FB/2023/977

31.020.255

LULUS

52

FB/2023/872

31.020.212

LULUS

53

FB/2023/1010

31.020.357

LULUS

54

FB/2023/950

31.020.341

LULUS

55

FB/2023/954

31.020.263

LULUS

56

FB/2023/999

31.020.257

LULUS

57

FB/2023/1044

31.020.264

LULUS

58

FB/2023/1001

31.020.275

LULUS

59

FB/2023/854

31.020.223

LULUS

60

FB/2023/834

31.020.380

LULUS

61

FB/2023/983

31.020.304

LULUS

62

FB/2023/976

31.020.254

LULUS

63

FB/2023/842

31.020.307

LULUS

64

FB/2023/979

31.020.342

LULUS

65

FB/2023/1029

31.020.291

LULUS

66

FB/2023/970

31.020.230

LULUS

67

FB/2023/1030

31.020.290

LULUS

68

FB/2023/1047

31.020.217

LULUS

69

FB/2023/989

31.020.283

LULUS

70

FB/2023/1006

31.020.235

LULUS

71

FB/2023/997

31.020.236

LULUS

72

FB/2023/958

31.020.222

LULUS

73

FB/2023/859

31.020.202

LULUS

74

FB/2023/918

31.020.229

LULUS

75

FB/2023/901

31.020.323

LULUS

76

FB/2023/875

31.020.332

LULUS

77

FB/2023/943

31.020.363

LULUS

78

FB/2023/850

31.020.350

LULUS

79

FB/2023/862

31.020.211

LULUS

80

FB/2023/1013

31.020.327

LULUS

81

FB/2023/891

31.020.310

LULUS

82

FB/2023/981

31.020.286

LULUS

83

FB/2023/856

31.020.344

LULUS

84

FB/2023/903

31.020.178

LULUS

85

FB/2023/935

31.020.200

LULUS

86

FB/2023/998

31.020.220

LULUS

87

FB/2023/968

31.020.293

LULUS

88

FB/2023/986

31.020.300

LULUS

89

FB/2023/838

31.020.306

LULUS

90

FB/2023/858

31.020.312

LULUS

91

FB/2023/963

31.020.238

LULUS

92

FB/2023/1031

31.020.376

LULUS

93

FB/2023/885

31.020.265

LULUS

94

FB/2023/861

31.020.319

LULUS

95

FB/2023/870

31.020.237

LULUS

96

FB/2023/844

31.020.305

LULUS

97

FB/2023/909

31.020.182

LULUS

98

FB/2023/969

31.020.188

LULUS

99

FB/2023/879

31.020.213

LULUS

100

FB/2023/940

31.020.206

LULUS

101

FB/2023/939

31.020.269

LULUS

102

FB/2023/953

31.020.345

LULUS

103

FB/2023/982

31.020.266

LULUS

104

FB/2023/945

31.020.281

LULUS

105

FB/2023/931

31.020.189

LULUS

106

FB/2023/1007

31.020.214

LULUS

107

FB/2023/902

31.020.329

LULUS

108

FB/2023/913

31.020.330

LULUS