Berita IAI

Pengumuman Hasil Ujian Certified In Accounting Finance And Business (CAFB) Periode: Mei 2023

08 Juni 2023 - Pengumuman Kelulusan Ujian


Terima kasih kami ucapkan atas keikutsertaan Bapak/Ibu pada ujian Certified in Accounting Finance and Business (CAFB) yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Mei 2023.

Berdasarkan Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI Nomor: KEP-258/SK/DSAP/IAI/VI/2023, kelulusan yang ditetapkan IAI bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Bersama ini kami sampaikan hasil ujian CAFB, Bapak/Ibu dinyatakan LULUS:

Subjek Akuntansi Biaya & Manajemen

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1067

LULUS

2

FB/2023/1068

LULUS

 

Subjek Asurans & Bisnis Informasi

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1067

LULUS

2

FB/2022/561

LULUS

3

FB/2023/1068

LULUS

 

Subjek Ujian Bisnis & Ekonomi

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1068

LULUS

 

Subjek Ujian Hukum Bisnis & Perpajakan

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1067

LULUS

2

FB/2023/1068

LULUS

 

Subjek Ujian Manajemen Keuangan

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1068

LULUS

2

FB/2022/566

LULUS

 

Subjek Ujian Akuntansi Keuangan

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1068

LULUS

2

FB/2023/1145

LULUS

3

FB/2023/1196

LULUS

4

FB/2023/1143

LULUS

5

FB/2023/1200

LULUS

6

FB/2023/1198

LULUS

7

FB/2023/1203

LULUS

 

Subjek Ujian Akuntansi Keuangan (Perbanas Institute Jakarta)

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1225

LULUS

2

FB/2023/1213

LULUS

3

FB/2023/1227

LULUS

4

FB/2023/1215

LULUS

5

FB/2023/1236

LULUS

6

FB/2023/1240

LULUS

7

FB/2023/1202

LULUS

8

FB/2023/1219

LULUS

9

FB/2023/1222

LULUS

10

FB/2023/1238

LULUS

11

FB/2023/1208

LULUS

12

FB/2023/1234

LULUS

13

FB/2023/1214

LULUS

14

FB/2022/745

LULUS

15

FB/2023/1253

LULUS

16

FB/2023/1257

LULUS

17

FB/2023/1210

LULUS

18

FB/2023/1249

LULUS

19

FB/2023/1267

LULUS

20

FB/2023/1258

LULUS

21

FB/2023/1261

LULUS

22

FB/2023/1264

LULUS

23

FB/2023/1263

LULUS

24

FB/2023/1246

LULUS

25

FB/2023/1229

LULUS

26

FB/2023/1211

LULUS

27

FB/2023/1252

LULUS

28

FB/2023/1248

LULUS

29

FB/2023/1262

LULUS

30

FB/2023/1197

LULUS

31

FB/2023/1266

LULUS

32

FB/2023/1251

LULUS

33

FB/2023/1206

LULUS

34

FB/2023/1204

LULUS

35

FB/2023/1242

LULUS

36

FB/2023/1243

LULUS

37

FB/2023/1259

LULUS


Subjek Ujian Akuntansi Keuangan (IBIK Bogor)

NO

NO. PESERTA

KETERANGAN

1

FB/2023/1054

LULUS

2

FB/2023/866

LULUS

3

FB/2023/1021

LULUS

4

FB/2023/971

LULUS

5

FB/2023/944

LULUS

6

FB/2023/961

LULUS

7

FB/2023/923

LULUS

8

FB/2023/837

LULUS

9

FB/2023/873

LULUS

10

FB/2023/897

LULUS

11

FB/2023/876

LULUS

12

FB/2023/1049

LULUS

13

FB/2023/1000

LULUS

14

FB/2023/881

LULUS

15

FB/2023/841

LULUS

16

FB/2023/993

LULUS

17

FB/2023/895

LULUS

18

FB/2023/874

LULUS

19

FB/2023/973

LULUS

20

FB/2023/975

LULUS

21

FB/2023/1005

LULUS

22

FB/2023/920

LULUS

23

FB/2023/855

LULUS

24

FB/2023/1027

LULUS

25

FB/2023/934

LULUS

26

FB/2023/930

LULUS

27

FB/2023/922

LULUS

28

FB/2023/949

LULUS

29

FB/2023/929

LULUS

30

FB/2023/988

LULUS

31

FB/2023/974

LULUS

32

FB/2023/883

LULUS

33

FB/2023/1051

LULUS

34

FB/2023/1033

LULUS