12 Februari 2024 - DSAK Terkini

Telah Terbit DSAK Terkini Edisi Keempat

DSAK Terkini merupakan media publikasi yang diterbitkan secara berkala untuk mengabarkan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK atau produk lainnya yang dilakukan oleh DSAK IAI.  Selengkapnya...


08 Agustus 2023 - DSAK Terkini

Telah Terbit DSAK Terkini Edisi Ketiga

DSAK Terkini merupakan media publikasi yang diterbitkan secara berkala untuk mengabarkan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK atau produk lainnya yang dilakukan oleh DSAK IAI.  Selengkapnya...


13 Februari 2023 - DSAK Terkini

Telah Terbit DSAK Terkini Edisi Kedua

DSAK Terkini merupakan media publikasi yang diterbitkan secara berkala untuk mengabarkan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK atau produk lainnya yang dilakukan oleh DSAK IAI.  Selengkapnya...


20 Juli 2022 - DSAK Terkini

Telah Terbit Edisi Perdana DSAK Terkini

DSAK Terkini merupakan media publikasi yang diterbitkan secara berkala untuk mengabarkan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK atau produk lainnya yang dilakukan oleh DSAK IAI.  Selengkapnya...