International Sustainability Standard Board

No Tanggal Dokumen TRWG
1 03 Februari 2023 Telah Terbit - DSAS Terkini Mei – Desember 2022
2 21 Juni 2022 DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2022
3 16 Februari 2022 DSAS TERKINI EDISI KETIGA TAHUN 2021
4 22 Oktober 2021 DSAS Terkini Edisi Kedua Tahun 2021 Telah Terbit
5 28 Juni 2021 DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2021
6 23 November 2020 DSAS TERKINI EDISI KEDUA TAHUN 2020
7 28 Mei 2020 TELAH TERBIT DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2020
8 28 Januari 2020 TELAH TERBIT DSAS TERKINI EDISI KETIGA
9 28 Mei 2019 Telah Terbit DSAS Terkini Edisi Perdana

03 Februari 2023 - DSAS Terkini

Telah Terbit - DSAS Terkini Mei – Desember 2022

DSAS Terkini merupakan media publikasi perkembangan SAK Syariah yang dilakukan oleh DSAS IAI.  Selengkapnya...


21 Juni 2022 - DSAS Terkini

DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2022

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu.  Selengkapnya...


16 Februari 2022 - DSAS Terkini

DSAS TERKINI EDISI KETIGA TAHUN 2021

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu.  Selengkapnya...


22 Oktober 2021 - DSAS Terkini

DSAS Terkini Edisi Kedua Tahun 2021 Telah Terbit

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu.  Selengkapnya...


28 Juni 2021 - DSAS Terkini

DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2021

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu.  Selengkapnya...


23 November 2020 - DSAS Terkini

DSAS TERKINI EDISI KEDUA TAHUN 2020

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS-IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini akan diterbitkan secara berkala untuk menginformasikan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK Syariah yang dilakukan oleh DSAS-IAI.  Selengkapnya...


28 Mei 2020 - DSAS Terkini

TELAH TERBIT DSAS TERKINI EDISI PERTAMA TAHUN 2020

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini akan diterbitkan secara berkala untuk menginformasikan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK Syariah yang dilakukan oleh DSAS IAI.  Selengkapnya...


28 Januari 2020 - DSAS Terkini

TELAH TERBIT DSAS TERKINI EDISI KETIGA

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS-IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini akan diterbitkan secara berkala untuk menginformasikan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK Syariah yang dilakukan oleh DSAS-IAI.  Selengkapnya...


28 Mei 2019 - DSAS Terkini

Telah Terbit DSAS Terkini Edisi Perdana

DSAS Terkini merupakan media publikasi yang disiapkan Tim Teknis IAI yang berisi rangkuman hasil pembahasan dalam rapat DSAS-IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini akan diterbitkan secara berkala untuk menginformasikan perkembangan terkini dari proses pengembangan SAK Syariah yang dilakukan oleh DSAS-IAI.  Selengkapnya...